Presentació

Comparteix Share

El Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb seu a l'Escola  Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, fou creat l'any 1988 d'acord amb les directrius marcades per la Llei de  reforma universitària.

 

Es disposa del  professorat especialitzat necessari per impartir docència en les àrees de coneixement d'explotació de  mines, investigació i prospecció minera, química aplicada i analítica i enginyeria química.  S’imparteix docència en  quatre titulacions diferents de primer i segon cicle. Pel que fa a la docència de tercer cicle, el Departament ha estat  l’organitzador del programa de doctorat “Recursos Naturals i Medi Ambient” amb menció de qualitat obtinguda  ininterrompudament a partir de l’any 2005. També, a partir del curs 2008-2009, s’ha posat en marxa el Màster en  Enginyeria dels Recursos Naturals.

 

L’especialització dels professors i investigadors del Departament abasta àrees tan variades com l'explotació de mines,  l'enginyeria cartogràfica i geodèsica, la fotogrametria, la prospecció minera, la mineralogia, la petrologia, la  paleontologia, la química aplicada, la química orgànica, la química analítica, l'enginyeria química i el medi ambient.  Aquesta pluralitat en l’especialització permet  dur a terme l’execució de diferents línies de recerca i molts convenis de  col·laboració amb empreses.

 

Per tal de dur a terme la tasca docent i investigadora, el Departament disposa d’infraestructures diverses, com són  laboratoris, gabinets tècnics, museu, instrumentació analítica, plantes pilot, xarxes d'informàtica. D’altra banda, des dels  seus inicis, el Departament ha fomentat la col·laboració amb altres universitats, tan del país com estrangeres, amb la  indústria i amb l’administració.

darrera modificació: Març 2013
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals.
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech