Història

Comparteix Share

Els inicis de la història del Departament cal buscar-los a l’any 1942, amb la creació de l’Escola de Capatassos  Facultatius de Mines de Manresa, mitjançant una Ordre del Ministeri d’Educació del 27 d’Octubre. La creació de l’Escola  la van demanar diferents empreses mineres, per la necessitat de disposar de personal especialitzat. L’elecció de  Manresa per a la seva ubicació vingué motivada per la proximitat de les conques mineres de potassa. L’Escola inicià la  tasca docent el curs 1943-44 en uns locals habilitats dins l’edifici de l’Institut de Batxillerat Lluis de Peguera.  Posteriorment, en haver d’abandonar l’Institut, es va fer el trasllat a uns locals del carrer Barcelona, en aquells moments  propietat de la Caixa d’Estalvis de Manresa. La construcció del nou edifici, l’actual, es va començar a gestar l’any 1963.  La inauguració oficial tingué lloc el 30 de Març de 1974, encara que la tasca docent s’hi va començar a impartir durant el  curs 1973-74.

 

L’any 1972 l’Escola es va integrar a la llavors anomenada Universitat Politècnica de Barcelona. Aquesta integració va  implicar que s’impartissin estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, a mes dels d’Enginyeria Tècnica de Mines. La  denominació del centre fou “Escola Universitària Politècnica de Manresa”. Des de l’any 2006 la denominació passa a  ser “Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa”, coincidint amb l’inici de les activitats docents corresponents  al segon cicle de l’Enginyeria de Mines.

 

El Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals es va autoritzar l’any 1989, essent rector de la Universitat  Politècnica el Dr. Gabriel Ferrater Pascual. És un dels 40 departaments en què està estructurada la Universitat  Politècnica de Catalunya i  amb seu a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. El primer director del  Departament fou el Dr. Francesc Travé Obradors, que ocupà el càrrec entre els anys 1989 i 1994. El van seguir els  doctors Josep Ma. Casas Sabata (1994-2000), Francesc Xavier de las Heras Cisa (2000-2006) i Josep M. Mata Perelló (2006-2012). Des de l’any 2012, la  direcció del Departament és a mans del Dr. Josep Oliva Moncunill.

 

La creació del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals ha donat als seus membres un grau d’autonomia  organitzativa que permet el disseny i execució de diferents línies de recerca  pròpies, així com la participació en  projectes coordinats amb altres departaments, de la mateixa Universitat Politècnica de Catalunya  i d’altres universitats.  També es duen a terme gran quantitat de convenis de col·laboració amb empreses, que demostren el compromís del  Departament amb l’activitat productiva del seu entorn.

darrera modificació: Maig 2013
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals.
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech