Eliminació de microcontaminants orgànics i inorgànics

Comparteix Share

Membres : Roser Gorchs, Dolors Grau, Concepció Lao, Josep Oliva, Montserrat Solé i Josep Torras

 

L’activitat del grup es centra en l’estudi de l’aplicació de materials de baix cost (carbons immadurs, residus industrials i Apatita II) en el tractament d’aigües contaminades. L’ús d’aquests materials constitueix una alternativa més viable econòmicament respecte dels adsorbents com les resines sintètiques o el carbó actiu. Fins ara s’ha estudiat, amb resultats satisfactoris, el tractament d’efluents industrials contaminats amb metalls pesants (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, As) i s’ha dut a terme el disseny de barreres permeables reactives per a la remediació d’aigües subterrànies contaminades amb metalls. Actualment, s’estan ampliant aquests estudis sobre altres espècies inorgàniques i orgàniques i també a l’ús d’altres materials adsorbents.

 

 

Les tasques que cal realitzar en aquests treballs són:


- Estudiar el potencial dels materials de baix cost com a adsorbents de microcontaminants orgànics i inorgànics.

- Caracteritzar aquest materials d’origen natural i baix cost per tal d’establir les propietats físico-químiques relacionades amb una bona adsorció.

- Posar a punt mètodes d’anàlisi fiables dels microcontaminants estudiats.

- Estudiar els paràmetres cinètics i termodinàmics d’adsorció, per a optimitzar el procés a escala industrial.

- Modelitzar el procés d’eliminació de contaminants fonamentalment orgànics per a determinar les condicions òptimes d’ús dels carbons estudiats.

 

Equipament analític rellevant:


- Espectrofotòmetre UV/VIS Perkin Elmer Lambda 25.

- Espectròmetre d’Absorció Atòmica Thermo S2 amb generador d’hidrurs VP100.

- Cromatògraf de gasos Thermo Focus GC acoblat a Espectròmetre de Masses DSQ II.

- Cromatògraf de gasos PE Clarus 500 amb detectors FID i TCD.

- Espectrometria de Masses de Plasma Acoblat Inductivament (ICP-MS) Perkin Elmer Elan 6000.

 

Correu electrònic de contacte: msole@emrn.upc.edu

darrera modificació: Març 2013
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals.
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech