Productes naturals

Comparteix Share

Membres : Xavier de las Heras, Dolors Grau, Concepció Lao i Josep Torras.

 

El grup de Productes Naturals del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals, va néixer l’any 2004. L’inici dels treballs ve motivat pel fet que es trobava a faltar una línia de recerca encaminada a l’estudi de determinats aspectes relacionats amb els recursos naturals d’origen biològic. Actualment, les principals activitats de recerca que es duen a terme,  es poden incloure en els dos eixos següents:

 

ESTUDI DE LES PLANTES AROMÀTIQUES I MEDICINALS

 

Mitjançant l’estudi de la composició dels olis essencials de les plantes aromàtiques i medicinals, es caracteritzen els diferents quimiotips d’una espècie vegetal presents en una determinada zona. Simultàniament es busquen correlacions entre les condicions edafo-climàtiques de les diferents zones estudiades i la composició química dels olis essencials.

 

DESENVOLUPAMENT DE MÈTODES PER A LA DETERMINACIÓ DE COMPONENTS VOLÀTILS I SEMIVOLÀTILS DELS ALIMENTS

 

Els components volàtils i semivolàtils tenen una gran incidència en les característiques organolèptiques dels aliments. La determinació dels components volàtils i semivolàtils es fa a partir de  la cromatografia de gasos, acoblada a diferents tipus de detecció segons les necessitats del mètode analític. Els mètodes de preparació de les mostres per a l’anàlisi presenten una gran variabilitat, en funció dels analits i de la matriu sobre la que es treballa. S’han desenvolupat mètodes per a l’anàlisi d’aquests components en vins i caves, plantes condimentaries, matèries primeres culinàries, preparacions culinàries i additius alimentaris.

 

EQUIPAMENT ANALÍTIC RELLEVANT:

 

  • Espectrometria d’Absorció Atòmica.
  • Cromatògraf de gasos Thermo Focus GC acoblat a Espectròmetre de Masses DSQ II.
  • Cromatògraf de gasos PE Clarus 500 amb detectors FID i TCD.
  • Espectrometria de Masses de Plasma Acoblat Inductivament (ICP-MS).
darrera modificació: Març 2013
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals.
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech