Seguretat i prevenció

Comparteix Share

Responsable : Lluís Sanmiquel.

 

Continguts de recerca i projecció social :

 

Anàlisi de la gestió de la prevenció i dels índexs de l’accidentalitat laboral en les explotacions mineres de Catalunya i l'estat espanyol en els darrers 20 anys.

 

Es parteix de les dades següents:

 

  • Jornades perdudes i número d'accidents lleus, greus i mortals succeïts a la mineria de Catalunya i l'estat espanyol els darrers 20 anys obtinguts a partir de les publicacions en format paper que edita el Ministeri de Treball i Assumptes Socials des de l'any 1986 fins el 1999. A partir de l'any 1999 les dades s'obtenen de la pàgina web de l'INSHT.

 

  • Nº de treballadors, nº d'hores-home treballades, producció en tn i valor de la producció en euros de la mineria catalana i espanyola dels darrers 20 anys. Aquestes dades s'obtenen de les estadístiques mineres que edita el Ministeri d'Indústria cada any. Fins a l'any 2000 aquestes estadístiques es troben només en format paper. A partir de l'any 1999 estan publicades digitalment de la pàgina web del ministeri.

 

  • Dades obtingudes a partir de visites de camp efectuades a diverses explotacions mineres de Catalunya. En aquestes visites es comproven diferents aspectes de l'explotació minera, tals com:

 

- Estat de talussos d'explotació en quan a la seva alçada, inclinació, sanejament,...

- Estat de les pistes en quan a amplades i pendents,...

- Estat de la maquinària mòbil i fixa.

- Estat de la senyalització de l'explotació minera.

- Forma de portar a terme els treballs topogràfics.

- Nivell de qualitat del document de seguretat i salut i grau de compliment del mateix.

 

A partir de totes les dades es pretén comprovar diferents aspectes:

 

  • Nivell de qualitat de la gestió de la prevenció en la mineria de Catalunya.
  • Forma de realitzar els treballs topogràfics en les explotacions mineres de Catalunya en quant a la prevenció.
  • Influència de les normatives de seguretat laboral més importants en la sinistralitat laboral de la mineria catalana i espanyola.
  • Grua de relació entre la producció, edat dels accidentats, grandària de l'empresa,... i la sinistralitat laboral.

 

Correu electrònic de contacte : sanmi@emrn.upc.edu

darrera modificació: Març 2013
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals.
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech